พลานามัย

 • หัวหน้ากลุ่มสาระพลานามัย

  นายวิสูตร คำปัญโญ
  ตำแหน่ง ครูขำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : wisut@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0812608169
 • .

  ว่าที่ ร้อยตรีธีระศักดิ์ นามขาน
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : teerasuk@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0866461323
 • .

  นายเอกสิทธิ์ พลซา
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 081-9543520
 • .

  นายพรวิชัย เนธิบุตร
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  E-mail : @nukul.ac.th
  เบอร์ติดต่อ 089-
Visitors: 585,491