ประกาศ ศูนย์อาเซียนศึกษา สพม. 19 ( รร.เลยอนุกูลวิทยา )

จัดอบรมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  เน้นโครงสร้างหลักสูตรใหม่ตามนโมบายของรัฐบาล โดยวิทยากรอาจารย์เอกรินทร์  สิ่มหาศาล  วันที่ 16 สิงหาคม  2556  ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  ผู้เข้ารับอบรม บุคลากรจากโรงเรียนมัธยม สพม.19 จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย

     1. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

     2. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     3. หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ

     4. หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     5. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ ครูกฏพร  089-8400339

(ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท)

 

Visitors: 889,397