ประกาศ อบรมโครงการจราจรและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน

โรงเรียนเลยอนกูลวิทยา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของชุมชนนักศึกษาวิชาทหาร  ระดับ ม.4-6  จำนวน 138 คน  วันพุธที่ 31  กรกฎาคม  2556  

ณ  หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสถานีตำรวจภธร เมืองเลย  และวิทยากรบรรเทาสาธารณภัย จากเทศบาลตำบลนาอาน

Visitors: 889,769