กิจกรรมรอบกองไฟ ลูกเสืออาสา กกต.

คืนที่ 2 (30 ก.ค.56) ของโครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย...

 

 

Visitors: 850,438