ประกาศ กำหนดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร

กำหนดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร  ศูนย์โรงเรียนเลยอพิทยาคม  ห้องการฝึก วันที่ 9-20  สิงหาคม  2556 ณ  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  จังหวัดทหารเลย

Visitors: 874,046