ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศการรับสมัครนักเรียน (ล่าสุด)⇓⇓⇓

==> ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียน MEP ระดับชั้น ม.1 <==(คลิกลิ้งก์เพื่อดูประกาศ)

==> ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องปกติ ระดับชั้น ม.1 ม.4 <==(คลิกลิ้งก์เพื่อดูประกาศ)

==> ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียน SMTE ระดับชั้น ม.4 <==(คลิกลิ้งก์เพื่อดูประกาศ)

 

 

Visitors: 889,769