รับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

****************************************

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์กับนักเรียนที่สมัครเรียน

 

              ผู้ปกครอง,นักเรียน สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร กำหนดการ วันสอบคัดเลือกและวันมอบตัวได้ที่ 
                         Facebook ของโรงเรียน ชื่อ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
                         เว็บไซต์ http/www.nukul.ac.th 
                         หรือติดต่อสอบที่   042-812428  ,  0898554433  , 0846837485 

 

Visitors: 889,403