รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564

 

 ประกาศโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 
ประจำปีการศึกษา 2564 

********************************************
คลิกตามโปรแกรมห้องเรียน เพื่อดูรายละเอียดการสมัครเรียน

    รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 

   ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 

  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 889,766