ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
และมีประกาศเลื่อนกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
 1. การสอบคัดเลือก
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบคัดเลือก วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 2. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผล  วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศผล  วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
 3. การรายงานตัวและมอบตัว
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ภาคเช้า เวลา 08.00-12.00 น.)
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.)

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารวิชาการ 

โทร 098-5840991 , 095-1858380 , 0828411613

Visitors: 889,765