65-04-01-ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 3)

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียน (รอบที่ 3)
>>> รับสมัครวันที่ 3-19 เม.ย. 65 <<<<
>>> สอบวันที่ 21 เม.ย. 65 <<<<
>>> มอบตัววันที่ 22 เม.ย. 65<<<
>>>ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนต่างๆ
>>> กรอกใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนต่างๆ https://forms.gle/bcX5TAAMQaXvCpxq7
>>> กรอกใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนต่างๆ https://forms.gle/iSUkohyNfD5kBwMJA
------------------------------------------------------------------
>>> ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
>>> กรอกใบสมัครห้องเรียน MEP https://forms.gle/71Fjtj4Tjw3BuDMZ7
>>> ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE
>>> กรอกใบสมัครห้องเรียน SMTE https://forms.gle/kZz4ZENmQ31qT1oS6
Visitors: 882,443