65-08-27-ไปต่อระดับประเทศ ลูกแสด-ดำ แสดงศักยภาพ ชนะเลิศสนุกเกอร์เป็นตัวแทนระดับภาค

Visitors: 889,403