65-09-19-ลูกแสด-ดำ แสดงศักยภาพ รับมอบเกียรติบัตร จากท่านผู้อำนวยการในหลายเวที จากเดือนสิงหาคม 2565

Visitors: 882,441