66-09-21 เลยอนุกูลวิทยาอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน

เลยอนุกูลวิทยาอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

... วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 นางสาวสมศิริ ระวิวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เป็นประธานในการอ่านสารสันติภาพ ในโครงการ "อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี2566" (Peace Message and Silence for Peace on The International Day of Peace 2023) โดย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย โดยได้กล่าวถึง ความเป็นมาของวันสันติภาพสากล ความสำคัญของ สันติภาพต่อตัวเรา ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน ได้ร่วมยืนสงบนิ่ง 1 นาที เป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 889,397