ุุ66-09-22 ผอ.สพม. เลย หนองบัวลำภู มอบโล่ Best Practice กิจกรรมถอดบทเรียน แก่ ผอ.รร.เลยอนุกูลวิทยา

ผอ.สพม. เลย หนองบัวลำภู มอบโล่ Best Practice  กิจกรรมถอดบทเรียน แก่ ผอ.รร.เลยอนุกูลวิทยา

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ประธานในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2566 ของ สพม.เลย หนองบัวลำภู ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 889,397