66-09-27 ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน คุรุมิทิตา กษิณานุสรณ์

ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน คุรุมิทิตา กษิณานุสรณ์
... วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พิธีแสดงมุทิตาจิต "ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 2 ท่าน ได้แก่นางวิภาพรรณ เอกทัตร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนายพรเทพ ทิพนนท์ ลูกจ้างประจำ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและการแสดงมุทิตาจิตของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 889,765