วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  นางปราณี แกดำ
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : pranee@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0858546980
 • .

  นางสาวนิลจวรรณ พิมคีรี
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : nil@nukul.ac.th
 • .

  นายพลกฤต บุญอินทร์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : @nukul.ac.th
 • .

  นายสุรศักดิ์ บุญธิมา
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : @nukul.ac.th
 • .

  นางสาวสุดารัตน์ คันธี
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : @nukul.ac.th
 • .

  นางสาวอรอุมา บริบูรณ์
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  เบอร์ติดต่อ -
  E-mail : 087-2159117
 • .

  นางสาวจุฑาทิพย์ คันธี
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  อีเมลล์ : ๋ีJutratip@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : -
 • .

  นายจีระศักดิ์ เหมบุรุษ
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail :Jeerasak@nukul.ac.th
 • .

  นายนิติวุฒิ เสริมทรง
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  E-mail : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 081-7294119
 • .

  นายสาคร เห็มพรมมา
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ 090-xxxxxxxx
  E-mail : @nukul.ac.th
 • .

  นางสาวธิดาภัชรศา เทพบล
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  เบอร์ติดต่อ 090-1846404
  E-mail : sutisa@nukul.ac.th
 • .

  นางสาวอุไร โยธะคง
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง SP2
  เบอร์ติดต่อ 091-3639377
  E-mail : ulai@nukul.ac.th
 • .

  นางสาวนิชารี ผิวจันทร์
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  อีเมลล์ : nicharee5203@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 082-8411613
 • .

  นางสาวนิพาภรณ์ สุวรกิม
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  อีเมลล์ : .
  เบอร์โทรศัพท์ : 091-8617812
Visitors: 849,597