ภาษาไทย

 • หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

  นายสุรเชษฐ์ สุมาสา
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-
 • .

  นางวิภาพรรณ เอกทัตร
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : vipa-phan@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0846837485
 • .

  นางวงเดือน โปทาหนัก
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ :088-5603543
 • .

  นางสาวสุชาดา นาหัวนิน
  แหน่ง ครูชำนาญการ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 088-5713134
 • .

  นางอริษา แสงสมุทร
  ตำแหน่ง : ครู
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-
Visitors: 849,594