ศิลปศึกษา

 • หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา

  นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : waraluk@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-9437561
 • .

  นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม
  ตำแหน่ง ครูขำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : chalermchai@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 085-2935678
 • .

  นายกิตติภูมิ บุญตื้อ
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  อีเมลล์ : Kittipum@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 088-xxxxxxx
 • .

  นายณัฐพล พิลาดา
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 042-
 • .

  นายธรวิวรรธน์ พูลสวัสดิ์
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  อีเมลล์ : ball_noc@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 098-4602286Visitors: 850,438