สุขศึกษาและพลศึกษา

 • หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

  นายวิสูตร คำปัญโญ
  ตำแหน่ง ครูขำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : wisut@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0812608169
 • .

  นายจักรกฤษณ์ มีศิลป์
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  อีเมลล์ : limit@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 064-8567772
 • .

  นางสาวอุไรพร เนตรแสงศรี
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 082-2883909
Visitors: 892,417