ผู้บริหารปัจจุบัน

 • .

  นายอุเทณร์ ขันติยู
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  เบอร์โทรศัพท์ : 095-2469233
  E-mail : Ukhantiyu@gmail.com
 • .

  นายภูวนัย กุลบุตร
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  เบอร์ติดต่อ

 • นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  เบอร์ติดต่อ
 • .

  นางอุไร ไร่พริก
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  เบอร์ติดต่อ 081-0489922

สายตรงผู้บริหาร

โปรดให้ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
Visitors: 892,415