ผู้บริหารปัจจุบัน

 • .

  นายอุเทณร์ ขันติยู
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  เบอร์โทรศัพท์ : 095-2469233
  E-mail : Ukhantiyu@gmail.com
 • .

  นางสาวสมศิริ ระวิวรรณ
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  เบอร์ติดต่อ 089-5855443
  E-mail : somsriri@nukul.ac.th
 • .

  นางอุไร บงแก้ว
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  เบอร์ติดต่อ 081-0489922

สายตรงผู้บริหาร

โปรดให้ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
Visitors: 850,471