ประกาศเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต

ประกาศเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน


เนื่องด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับเส้นหลักของ UniNet มีปัญหา คือไฟเบอร์ขาดระหว่างจังหวัดเลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู (ซึ่งไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถซ่อมแซมได้เสร็จช่วงเวลาไหน) จึงทำให้ระบบเครือข่ายฯของโรงเรียนไม่สามารถเชื่อมต่อและให้บริการเครือข่ายไวร์เลสได้ภายในโรงเรียน

(ขณะนี้ทางงาน ict ให้ใช้ระบบเครือข่ายฯ ได้เฉพาะระบบสายแลนเพียงอย่างเดียว เพื่อไม่ให้มีปัญหากับคนใช้ส่วนใหญ่)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และหวังว่าทางเจ้าหน้าที่ UniNet จะสามารซ่อมสาย Fiber Optic ให้เสร็จภายในเร็ววัน

                                                                                                                29 พฤศจิกายน 2555

 

Visitors: 892,418