นักเรียนวิทย์พิเศษ

โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

 

กำลังอัพเดทข้อมูลค่ะ

Visitors: 892,416