สพม.19 จัดประชุมวิทยฐานะ

สพม.19 พัฒนาครูก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะครูชำนาญการและเชี่ยวชาญ

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่หอประชุมโค้วน่ำเซ้ง กรุ๊ป โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ กล่าว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่ดูแลจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ได้ร่วมมือกับทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุริทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 27 ศูนย์การพัฒนาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดขึ้น ดังนั้นเพื่อความสะดวก ประหยัด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงได้กำหนดจัดการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2555 และมีครูที่ให้ความสนใจร่วมพัฒนาทั้งหมด 104 คน

ด้านนายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ในฐานะเจ้าของสถานที่ กล่าวว่า ทางโรงเรียนยินดีให้ใช้หอประชุมโค้วน่ำเซ้ง กรุ๊ป ของโรงเรียน ที่เพิ่งจะตกแต่งเสร็จสมบูรณ์และเป็นหอประชุมที่สมบูรณ์แบบและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย เพื่อใช้เป็นประโยชน์กับการศึกษา

 

 ที่มา สพม.19

Visitors: 882,440