ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 874,055